Trelleborgovo obvestilo o varstvu zasebnosti na spletnem mestu in v e-pošti


1.

Uvod


Kadar obiščete naše spletno mesto, Trelleborg Slovenija, d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija, lahko zbira in obdeluje vaše osebne podatke ("osebni podatki").

V Obvestilu o varstvu zasebnosti ("Obvestilo o varstvu zasebnosti") navajamo, katere osebne podatke zbiramo, kadar obiščete naša spletna mesta, in za katere namene jih obdelujemo. 

V Obvestilu o varstvu zasebnosti uporabljamo izraz "obdelava", ki zajema vse aktivnosti v povezavi z vašimi osebnimi podatki, vključno z zbiranjem, ravnanjem, shranjevanjem, izmenjavo, dostopom do, uporabo, prenosom in z razpolaganjem z informacijami.


"Veljavni zakoni o varstvu zasebnosti" se nanašajo na zakonodajo in uredbe, vključno z uredbami, ki jih izdajo relevantni nadzorni organi z namenom zaščite temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, še zlasti njihove pravice do zasebnosti glede obdelave osebnih podatkov, ki jih Trelleborg spoštuje v vsakokrat veljavni obliki, vključno brez omejitve na zakone in uredbe o varstvu podatkov, ki izpolnjujejo zahteve Direktive EU o varstvu podatkov 95/46/ES in od 25. maja dalje tudi Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) ("GDPR").


"Osebni podatki" so informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo.
 

2.

Piškotki – Zakaj zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke?    


Trelleborg uporablja piškotke in podobne tehnike za zbiranje informacij o vas in vaši napravi (npr. o telefonu ali računalniku) vedno, kadar obiščete naše spletno mesto. Če želite več informacij o Trelleborgovi uporabi piškotkov in opisu sedanjih namenov, za katere vaše osebne podatke lahko uporabljamo, vas vabimo, da preberete našo Politiko piškotkov. Piškotke med drugim uporabljamo za naslednje namene: 
 

2.1.

Prilagajanje naše komunikacije s ponudbo ustreznih izdelkov in storitev


Kadar obiščete naša spletna mesta in pristajalne strani ter na spletnih mestih oddajate obrazce, lahko zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke. Tako lahko bolje razumemo vaša pričakovanja v vlogi stranke in ustrezno prilagodimo našo komunikacijo, npr. prikažemo izdelke in storitve, za katere menimo, da bi vas zanimali.

Spremljamo uporabo spletnega mesta, npr. vaše klike, pogostost obiskov, čas porabljen za posamezen obisk itd. 


Osebni podatki, ki jih v te namene obdelujemo, so:
- IP-naslov;
- ID naprave;
- država ali regija;
- poštna številka;
- e-poštni naslov;
- ime;
- priimek;
- naziv podjetja / organizacije;  
- delovno mesto;
- telefonska številka;
- poslovni sektorji;  
- področja zanimanja;  
- funkcije na spletnem mestu Trelleborg.com, npr. prenosi dokumentov, ogledi videov, oddajanje kontaktnih obrazcev, ogledi strani, pogostost obiskov itd;   
- originalen vir ("priporočilo") pred obiskom Trelleborg.com, ki je vodil do vašega obiska našega spletnega mesta, npr. povezava na e-pošto, spletno mesto, objava na družbenih omrežjih, kliki na oglas itd.  

           
Vaše osebne podatke bomo obdelovali na podlagi našega zakonitega interesa za boljše razumevanje vaših pričakovanj v vlogi stranke, čemur bomo prilagodili tudi komunikacijo in vam prikazali ustrezne izdelke in storitve, člen 6.1 f) GDPR.  
 
2.2.

Prepoznavanje potencialnih strank in poslovnih priložnosti        


Kadar obiščete naša spletna mesta in pristajalne strani ter na spletnih mestih oddajate obrazce, lahko zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, da ugotovimo, če bi lahko bili potencialna stranka ali poslovna priložnost.
Spremljamo uporabo spletnega mesta, npr. vaše klike, pogostost obiskov, čas porabljen za posamezen obisk itd.    
 
Osebni podatki, ki jih v te namene obdelujemo, so:
- IP-naslov;
- ID naprave;
- država ali regija;
- poštna številka;
- e-poštni naslov;
- ime;
- priimek;
- naziv podjetja / organizacije; 
- delovno mesto;
- telefonska številka;
- poslovni sektorji; 
- področja zanimanja; 
- funkcije na spletnem mestu Trelleborg.com, npr. prenosi dokumentov, ogledi videov, posredovanje kontaktnih obrazcev, ogledi strani, pogostost obiskov itd;   
- originalen vir ("priporočilo") pred obiskom Trelleborg.com, ki je vodil do vašega obiska našega spletnega mesta, npr. povezava na e-pošto, spletna stran, objava na družbenih omrežjih, kliki na oglas itd.
 
Vaše osebne podatke bomo obdelovali na podlagi našega zakonitega interesa za prepoznavanje potencialnih strank in poslovnih priložnosti, člen  6.1 f) GDPR.
 
2.3.

Prepoznavanje trendov uporabe in priprava statističnih podatkov 


Kadar obiščete naša spletna mesta in pristajalne strani ter na spletnih mestih oddajate obrazce, lahko zbiramo in obdelujemo brezimne osebne podatke z namenom spremljanja trendov uporabe in izdelave statističnih podatkov. Spremljamo, s katerih geografskih področij so uporabniki, npr. nastavitve držav in jezikovne nastavitve. 
Vaše osebne podatke bomo obdelovali na podlagi našega zakonitega interesa za prepoznavanje trendov uporabe in izdelavo statističnih podatkov, člen 6.1 f) GDPR.   
 
3. Zakaj zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke?
 
3.1. Zagotavljamo vam informacije kot so e-glasila, katalogi in sporočila za javnost


Če se naročite na prejem e-glasil, katalogov, sporočil za javnost in podobnih informacij o Trelleborgu in njegovem poslovanju oz. tovrstne informacije naročite samo enkrat, vaše osebne podatke obdelamo, da lahko potrdimo vašo naročnino na novice ali vam posredujemo zahtevane informacije.


Osebni podatki, ki jih v te namene obdelujemo, so:
- ime;
- priimek;
- e-poštni naslov;
- telefonska številka;
- podjetje / organizacija;
- področja zanimanja.


Vaše osebne podatke bomo obdelovali na podlagi našega zakonitega interesa za zagotavljanje zahtevanih naročnin in informacij, člen 6.1 f) GDPR. Če podatkov, ki so v spletnem obrazcu označeni z *, ne posredujete, vaše zahteve ne bomo mogli izpolniti.  
 

3.2. Splošno o odgovorih na vaša vprašanja in obravnavanju povratnih informacij 


Večina naših spletnih mest,vključno s korporativnimi stranmi v družbenih medijih (npr. Facebook), obiskovalcu omogoča komuniciranje, postavljanje vprašanj in posredovanje povratnih informacij o naših storitvah in poslovanju. Kadar uporabite to funkcijo, Trelleborg obdela vaše osebne podatke, da lahko odgovori na zastavljena vprašanja in obravnava posredovane povratne informacije. To lahko vključuje tudi izbris komentarjev na korporativnih straneh v družbenih medijih in prijavo neprimernih komentarjev ponudnikom družbenih omrežij.


Osebni podatki, ki jih v te namene obdelujemo, so (če se odločite za posredovanje tovrstnih informacij):
- ime;
- priimek;
- e-poštni naslov;
- naslov;
- telefonska številka;
- vaše povratne informacije in pripombe;
- vir spletnega mesta. 


Vaše osebne podatke bomo obdelovali na podlagi našega zakonitega interesa za posredovanje odgovorov na vaša vprašanja in obravnavanje vaših povratnih informacij, člen 6.1 f) GDPR. Če podatkov, ki so v spletnem obrazcu označeni z *, ne posredujete, vaše zahteve ne bomo mogli izpolniti.
 

3.3. Obravnavanje sporočil in naročil ali pritožb, poslanih po e-pošti, telefaksu in podobno


Če kateremu od naših sodelavcev pošljete elektronsko sporočilo ali telefaks, bomo obdelali osebne podatke, ki ste jih posredovali v zahtevi ali naročilu. 


Osebni podatki, ki jih v te namene obdelujemo, so
- ime;
- priimek;
- e-poštni naslov;
- naslov;
- telefonska številka;
- drugi posredovani osebni podatki. 


Vaše osebne podatke bomo obdelovali na podlagi našega zakonitega interesa za posredovanje odgovorov na zahteve in obravnavanje poslanih naročil ali pritožb, 6.1 f) GDPR.
 

3.4. Ustvarjanje uporabniških računov   


Trelleborg na nekaterih spletnih mestih omogoča odpiranje uporabniškega računa s prijavo. Če boste na teh spletnih mestih odprli uporabniški račun, bo Trelleborg vaše osebne podatke obdelal z namenom odpiranja in upravljanja vašega uporabniškega računa, prijave, dostopa do računa in upravljanja naročnin in/ali zahtev. 


Osebni podatki, ki jih v te namene obdelujemo, so
- ime;
- priimek;
- e-poštni naslov;
- številka stranke;
- telefonska številka;
- vaše naročnine in/ali zahteve. 

Vaše osebne podatke bomo obdelovali na podlagi našega zakonitega interesa za odpiranje in upravljanje vašega uporabniškega računa in izpolnjevanje sklenjene pogodbe o uporabniškem računu, člena 6.1 b) in f) GDPR. Če podatkov, ki so v spletnem obrazcu označeni z *, ne posredujete, vaše zahteve ne bomo mogli izpolniti.
 

3.5. Upravljanje pritožb v povezavi z našimi storitvami in izdelki


Na nekaterih spletnih mestih vam Trelleborg omogoča posredovanje pritožb v povezavi s storitvami in izdelki. Kadar boste posredovali pritožbo, bo Trelleborg obdelal vaše osebne podatke zaradi preiskovanja, upravljanja in posredovanja odgovora na vašo pritožbo.


Osebni podatki, ki se obdelujejo v te namene, so:
- ime;
- priimek;
- e-poštni naslov;
- telefonska številka;
- sklicna številka stranke;
- podjetje/organizacija;
- vaše pritožbe in pripombe.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali na podlagi našega zakonitega interesa za preiskovanje, upravljanje in posredovanje odgovora na vašo pritožbo, člen 6.1 f) GDPR. Če podatkov, ki so v spletnem obrazcu označeni z *, ne posredujete, vaše zahteve ne bomo mogli izpolniti.
 

3.6. Upravljanje vaše zahteve za ponudbo ali naročilo naših izdelkov in storitev


Na nekaterih spletnih mestih vam Trelleborg omogoča posredovanje zahtev za ponudbo ali naročilo izdelkov in storitev. Kadar boste posredovali zahtevo za ponudbo ali naročilo, bo Trelleborg vaše osebne podatke obdelal z namenom upravljanja zahteve ali naročila.


Osebni podatki, ki se obdelujejo v te namene, so:
- ime;
- priimek;
- e-poštni naslov;
- naslov;
- telefonska številka;
- podjetje /organizacija;
- številka organizacije;
- naslov na računu;
- številka stranke. 


Vaše osebne podatke bomo obdelovali na podlagi našega zakonitega interesa za upravljanje vašega naročila, člen 6.1 f) GDPR. Če podatkov, ki so v spletnem obrazcu označeni z *, ne posredujete, vaše zahteve ne bomo mogli izpolniti.
 

3.7. Upravljanje vaše zahteve glede varstva podatkov 


Če boste v povezavi z varstvom osebnih podatkov zahtevali bodisi (i) izpis osebnih podatkov, (ii) omejitev njihove obdelave, (iii)posodobitev, izbris ali prenos osebnih podatkov, ali (iv) ugovarjali k obdelavi osebnih podatkov ali avtomatiziranemu odločanju, (v) vložili pritožbo glede varstva osebnih podatkov, (vi) zavrnili obdelavo osebnih podatkov za namene tržne komunikacije, bo Trelleborg vaše osebne podatke obdelal z namenom izpolnitve vaše zahteve.  


Osebni podatki, ki se obdelujejo v te namene, vključujejo:
- ime,
- priimek,
- e-naslov,
- državo,
- podrobnosti zahteve,
- druge informacije, potrebne za obdelavo vaše zahteve in odgovor nanjo. 


Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo vaših osebnih podatkov je Trelleborgovo izpolnjevanje zakonskih obveznosti, člen 6.1. c) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).
 

3.8. Sklenitev in izpolnitev pogodbe s podjetjem , ki ga zastopate


Če se podjetje, ki ga zastopate, odloči za sklenitev pogodbe s Trelleborgom, bomo vaše osebne podatke obdelali za namene sklenitve in izpolnitve pogodbe.  


Osebni podatki, ki se obdelujejo v te namene, vključujejo:
- ime,
- priimek,
- vaša naročila, podatke, zahteve, obvestila in pritožbe itd. 

Obdelovali bi tudi druge podatke, ki ne predstavljajo vaših osebnih podatkov, kot so npr. e-naslov podjetja, naslov podjetja, telefonska številka podjetja, podjetje/organizacija, številka organizacije, naslov podjetja za račun, številka kupca v podjetju.

Pravna podlaga za zgoraj navedeno obdelavo vaših osebnih podatkov je naš legitimen interes za sklepanje pogodb s kupci, člen 6.1 f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).
 

4.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?


Trelleborg bo vaše osebne podatke hranil samo tako dolgo, kot je treba za izpolnjevanje namenov, navedenih v Obvestilu o varstvu zasebnosti, razen kadar lokalna zakonodaja, ki velja za Trelleborg, zahteva ali dovoljuje daljši čas hrambe osebnih podatkov. Čas hrambe podatkov določamo na podlagi naslednjih kriterijev: (i) trajnost stika (bodisi z vami kot posameznikom bodisi kot zaposlenim pri enem od naših podjetniških strank, dobaviteljev ali kooperantov ali medijev, ali kot vlagateljem/lastnikom, članom uprave ali analitikom; (ii) zakonske zahteve, ki jih Trelleborg mora upoštevati (npr. davčna zakonodaja, računovodsko poročanje); (iii) primernost v luči našega pravnega položaja (npr. veljavni roki zastaranja). 
 

5.

Razkrivanje in prenos osebnih podatkov


Podjetja v skupini 


Trelleborg lahko obdelane osebne podatke razkrije drugim podjetjem v skupini Trelleborg. Trelleborg pri prenosu vaših osebnih podatkov znotraj skupine zagotavlja uporabo ustreznih varovalnih mehanizmov in je v ta namen sklenil Pogodbo o prenosu osebnih podatkov znotraj skupine, ki izpolnjuje standardne pogodbenih klavzul Evropske komisije o prenosu podatkov. 

Drugi prejemniki

Sodišča in zunanji svetovalci: Namen prenosa: Izvajanje, vlaganje ali obramba pravnih zahtevkov. Pravna osnova: Izpolnjevanje našega in vašega zakonitega interesa za reševanje sporov na pristojnih sodiščih.  

Velja za vsakega naslednika v povezavi s prodajo, združitvijo, dezinvestiranjem ali reorganizacijo: Na podlagi našega zakonitega interesa lahko osebne podatke razkrijemo novemu lastniku kot del premoženja, pod pogojem, da naslednik podatke obdeluje za enak namen kot Trelleborg.
 
Stranke, ki podatke obdelujejo v Trelleborgovem imenu          

Trelleborg osebne podatke lahko razkrije tretjim strankam, npr. prodajalcem in ponudnikom storitev, ki osebne podatke obdelujejo v skladu s Trelleborgovimi navodili. Kadar bi razkritje vključevalo prenos osebnih podatkov izven EU/EGP, bomo poskrbeli, da Trelleborgova pravna oseba, ki podatke posreduje, in zunanja stranka, ki jih prejema, skleneta standardne pogodbene klavzule Evropske komisije. Druga možnost pa je vzpostavitev drugih varovalnih mehanizmov pred dejanskimi prenosi podatkov.
 

6. Varnost
 
6.1. Z uporabo ustreznih varovalnih mehanizmov bomo dostop do vaših osebnih podatkov skrbno zaščitili. Pri izbiri varovalnih mehanizmov bomo upoštevali okoliščine in trenutno stanje, stroške in način izvedbe, obseg, kontekst in namen obdelave ter tveganje. Dano zavezo smo že podkrepili z vpeljavo primernih tehničnih, fizičnih in organizacijskih ukrepov za zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščenim ali nenamernim uničenjem, spreminjanjem ali razkritjem, zlorabo, poškodbo, krajo, nenamerno izgubo ali nepooblaščenim dostopom.
 
7. Vaše pravice 
 
7.1. Pravica do popravka 


Trelleborg bo skrbel za točnost, popolnost in posodobitev vaših osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu zasebnosti podatkov. Če ugotovite, da so vaši osebni podatki neustrezni, nepopolni ali nepravilni, imate pravico zahtevati njihov popravek. 

Prav tako imate pravico zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. 
 

7.2. Dodatne pravice po 25. maju 2018 

Poleg popravka osebnih podatkov lahko v skladu z zakonodajo o varstvu zasebnosti podatkov od 25. maja 2018 dalje zahtevate tudi: 
 
(i)

Dostop

Lahko zahtevate potrditev, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ali ne; če se, imate pravico zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov in dodatne informacije, npr. o namenih obdelave. Prav tako ste upravičeni do izpisa osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Če zahtevo pošljete preko elektronskih sredstev, vam bomo zahtevani izpis posredovali v splošno uporabljanem elektronskem formatu, kolikor ne zahtevate drugače. 
 
(ii)

Ugovor na določen način obdelave

Lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, prav tako obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja. Če prejemate obvestila preko e-pošte, imate v vsakem poslanem e-sporočilu možnost izbire funkcije zavrnitve oz. odjave z nadaljnjega prejemanja obvestil. 
 

(iii) Izbris

Pod določenimi pogoji lahko zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, npr. ko niso več potrebni za namene, za katere smo jih zbirali. 
 
(iv)

Omejitev obdelave

Pod določenimi pogoji lahko zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov na njihovo hrambo, npr. kadar je obdelava nezakonita, vendar izbrisa vaših osebnih podatkov ne želite.
 
(v)

Umik soglasja

Svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli umaknete, kolikor obdelava osebnih podatkov temelji na danem soglasju.
 
(vi)

Prenosljivost podatkov

Lahko zahtevate strojno berljiv izpis vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja ali dejstva, da je obdelava podatkov potrebna zaradi izpolnitve z vami sklenjene pogodbe, in osebnih podatkov, ki ste jih Trelleborgu posredovali sami (prenosljivost podatkov), ter zahtevate, da se informacije prenesejo drugemu upravljavcu podatkov (kjer je možno). 
 
7.3. Pritožbe pri nadzornemu organu


V vsakem primeru imate poleg zgornjih pravic tudi pravico, da se v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov pritožite pri pristojnem organu za varstvo podatkov, če veljavna zakonodaja o varstvu zasebnosti podatkov to omogoča. Pristojni organ za reševanje tovrstnih pritožb je Informacijski poblaščenec: https://www.ip-rs.si/kazalo-kontakt-iskalnik/kontakt/.
 

8.

Kontaktne informacije


Če imate kakršnakoli vprašanja ali pomisleke glede obdelave vaših osebnih podatkov ali želite uveljavljati svoje pravice, prejeti kopijo uporabljenih varovalnih mehanizmov za varstvo vaših osebnih podatkov v primeru njihovega prenosa, vas prosimo, da se obrnete na spodaj navedeni naslov.


Upravljavec osebnih podatkov je


Trelleborg Slovenija, d.o.o.
Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija
Registr. št: 1661205
E-pošta: si.info@trelleborg.com
Tel.: 04 / 206 6080

Obrnite se na našega upravljavca osebnih podatkov.

Vprašajte nas

Izpolnite spodnji obrazec in naši sodelavci vas bodo kontaktirali ta oziroma naslednji delovni dan.


Ime:* Priimek:* E-pošta:* Podjetje: Mesto: Država:*
ZANIMAM SE ZA IZDELKE:  

Transportni trakovi
Gumeni izdelki za zaščito okolja in reševanje
Gumeni stiskani izdelki
Moto
Gumeni profili
Splošne informacije

Sporočilo:  
   
Ob predložitvi tega obrazca se zavedate, da bomo obdelali vaše osebne podatke, ki nam jih pošljete. Za nadaljnje podrobnosti preberite naše Obvestilo o varstvu zasebnosti .