Prijava na letovanje


Pred izpolnjevanjem si oglejte zasedenost kapacitet.

 
Ime:*
Priimek:*
Naslov stalnega prebivališča:*
Telefon:*
E-pošta:*
Datum rojstva:*
Kraj rojstva:*
 
     
  I. ZAPOSLEN V DRUŽBI:  
 
Trelleborg Slovenija, d.o.o. matična številka  
Sava Medical in storitve, d.o.o. matična številka  
 
     
  Stroške letovanja bom poravnal v :   1    2    3    4    5   mesečnih obrokih pri plači  
     
  II. ZUNANJI UPORABNIKI  
Zunanji uporabniki in upokojenci stroške letovanja poravnajo v enem obroku, s tem da morajo biti plačani do datuma odhoda na letovanje.
     
  Želim letovati  
 
I. možnost od calendar do calendar kraj
II. možnost od calendar do calendar kraj
III. možnost od calendar do calendar kraj
 
     
  Za letovanje prijavljam (na prvo mesto vpišete sebe, nato še ostale osebe, ki bodo letovale z vami):  
 
Priimek in ime Datum rojstva Naslov stalnega bivališča Pošta in kraj
 
     
 

Potrjujem:

  • da so podatki resnični,
  • da dovoljujem, da se mi odtegne znesek za uporabo počitniških prostorov od plače oz. da bom poravnal znesek po položnicah
  • da sem seznanjen s splošnimi pogoji o najemu apartmajev, ki so navedeni v razpisu in jih v celoti sprejemam.
  • da SMS moje podatke lahko hrani in uporablja za obveščanje o prostih terminih
 
     
 

Želim prejemati obvestila o akcijah in ostalih aktivnostih trženjskega komuniciranja.

 
     
  Vaša sporočila:  
   
Za predložitev izpolnjenega obrazca se morate strinjati z Obvestilom o varstvu zasebnosti.
* Strinjam se z Obvestilom o varstvu zasebnosti
 
Ob predložitvi tega obrazca se zavedate, da bomo obdelali vaše osebne podatke, ki nam jih pošljete, da bi lahko ugodili vaši zahtevi. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je, da vam za izpolnitev vašega legitimnega interesa zagotovimo vpis ali izbris podatkov, ki ste jih zahtevali. Za nadaljnje podrobnosti preberite naše Obvestilo o varstvu zasebnosti.

   
 

*Polja so obvezna