Varnostni inženir (m/ž)


Vaše naloge bodo:

 • Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja, ter revizije le-teh.
 • Izdelava programov usposabljanj za varno delo in usposabljanje zaposlenih s področja varstev.
 • Izdelava navodil za varno delo.
 • Izvajanje pregledov in preizkusov sredstev za delo.
 • Izvajanje meritev ekoloških škodljivosti na delovnih mestih (temperatura, vlaga, gibanje zraka, osvetljenost, hrup, vibracije).
 • Koordinacija meritev kemičnih škodljivosti na delovnih mestih in bioloških monitoringov zaposlenih.
 • Raziskave nezgod in nevarnih pojavov.
 • Prijave poškodb pri delu.
 • Odgovori na odškodninske in regresne zahtevke.
 • Sodelovanje pri promociji zdravja na delovnem mestu.
 • Sodelovanje z izvajalcem medicine dela (napotovanje zaposlenih na zdravstvene preglede, izpolnjevanje dokumentacije v invalidskih postopkih, idr.).
 • Koordinacija varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih/deloviščih.
 • Izdelava požarnih redov, ocen požarne ogroženosti, evakuacijskih/požarnih načrtov.
 • Izdelava operativno taktičnih načrtov za ukrepanje v izrednih razmerah.
 • Koordinacija vaj za ukrepanje v izrednih razmerah.
 • Koordinacija pregledov sistemov aktivne požarne zaščite.
 • Koordinacija interne gasilske enote.
 • Sodelovanje pri požarnih presojah globalnih zavarovalnic.
 • Raziskave požarnih dogodkov.
 • Spremljanje zakonodaje, vodenje evidenc, zbiranje podatkov ter sestavljanje analiz in poročil.
 • Izvajanje nadzora nad izvajanjem ukrepov, ter izdajanje prepovedi zaustavitve dela ob vsaki grozeči nevarnosti za življenje ali zdravje zaposlenih, ki jo zazna pri opravljanju svojega dela.
 • Vodenje in sodelovanje v projektih.
 • Izvajanje vseh opravil v skladu z zakonskimi predpisi, internimi predpisi, postopki in cilji.
 • Skrb za varno delo ter čisto in urejeno delovno okolje.
 • Izvajanje drugih nalog glede na potrebe delovnega procesa.


Kaj pričakujemo:

 • Visokošolska izobrazba tehnične smeri (raven 6/2 po KLASIUS–SRV, oz. 1. bolonjska stopnja).
 • Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu (splošni in posebni del).
 • Strokovni izpit iz varstva pred požarom (splošni in posebni del).
 • Opravljeno usposabljanje za pridobitev osnov andragoških znanj.
 • Strokovni izpit za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih – zaželeno.
 • Notranji presojevalec sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001 – zaželeno.
 • Notranji presojevalec sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001 – zaželeno.
 • Zaželene izkušnje na podobnih delovnih mestih, v proizvodnem podjetju.
 • Obvladovanje programov MS Office.
 • Znanje angleškega jezika.
 • Zaželeno znanje srbohrvaškega jezika.
 • Izpit B kategorije.


Kaj ponujamo:

Možnost strokovnega razvoja in dolgoročnega sodelovanja v prijetnem mednarodnem okolju. Prijave z dokazili nam posredujte do 31. 7. 2021 na e-naslov si.zaposlitev@trelleborg.com.