Vloga za zaposlitev

Izobraževanje

Poglabljanje in širitev znanj s področja gumarstva, je eden od ciljev s katerimi bomo povečali našo konkurenčno prednost. Zato želimo vzpostaviti stike z domačimi in tujimi strokovnjaki na področju gumarske tehnologije, fakultetami in drugimi inštitucijami. Če imate znanja in izkušnje s tega področja ter bi jih želeli deliti z nami, potem nam to takoj sporočite. Veselimo se sodelovanja z vami.

Vloga za študentsko delo / prakse

Podpiramo raziskovalno delo študentov in dijakov, zato omogočamo opravljanje študentskih in dijaških praks ter v povezavi z le-temi tudi izvedbo seminarskih in diplomskih nalog, predvsem s področja strojništva, kemije in kemijskega inženirstva.

Somentorstva pri diplomskih, magistrskih in doktorskih delih

V podjetju Trelleborg Slovenija se zavedamo svoje širše družbene vloge in odgovornosti. Pri izvajanju razvojnih projektov sodelujemo z razvojnimi oddelki v drugih podjetjih, z institucijami znanja ter zunanjimi strokovnjaki doma in v tujini.

Usposobljeni smo za mentorstva pri diplomah ter za somentorstva pri magistrskih in doktorskih nalogah v sodelovanju s temi institucijami. Sodelujemo pri različnih vrstah izobraževanja: vseživljenjsko (LLL), dodiplomsko, podiplomsko in funkcionalno izobraževanje.

Za vsa navedena področja vas vabimo, da svoja povpraševanja, življenjepise ipd. pošljete na si.zaposlitev@trelleborg.com